Free songs

kep_p8Szemléletem

Az erőforrások az ember olyan aktuális vagy potenciális eszközei (pszichológiai folyamat vagy mechanizmus), amelyek alapvetőek a változáshoz való alkalmazkodásban, az élet követelményeinek teljesítésében, a nehézségekkel való megküzdésben, az énvédelemben és jóllét elérésében.
Meggyőződésem, hogy földi életünk során egyaránt szükségünk van személyes, belső, illetve a szoros kapcsolati (társ- és társas támogatásra), azaz külső erőforrásokra ahhoz, hogy lelkileg és testileg egészségesek legyünk, fejlődni, növekedni tudjunk, életünk értelmet nyerjen.
 
Személyes erőforrásokkal mindannyian rendelkezünk. Előfordulhat mégis, hogy életünk egyik vagy másik szakaszában nem tudjuk elég jól használni azt, amink van.  Ez egyrészt azért történhet, mert egy új élethelyzet (házasságkötés, gyermek születése, munkahelyváltás, szerettünk halála stb.) másfajta érzelmi viszonyulást követelhet meg, mint amit korábban sikeresen használtunk. Ilyenkor fontossá válik az új erőforrások megtalálása, használata.  Másrészt erőforrások korlátozottakká válhatnak, kimerülhetnek, elfolyhatnak (pl. betegség, kimerülés, veszteség, kóros függőség esetén).
 
Társas erőforrásaink tekintetében a párkapcsolatok, a családi kapcsolatok kiemelkedő szerepét vallom.  Az egyént a családi rendszer tagjaként szemlélem. Számtalanszor megtapasztaltam már, hogy a lelki fejlődésben való elakadás, az életviteli nehézség, a lelki eredetű betegség a kapcsolatok rendezésével „megszelídül”.
 
A személyes és a társas erőforrások mellett fontosnak tartom a vallásosság/spiritualitás bevonását a megküzdési stratégiákba. Akinek van valamilyen kapcsolata a transzcendenssel, az az erőforrások bővebb tárházával rendelkezik, még akkor is,  ha  veszteség,  krízis, betegség, reménytelenség idején ez a kapcsolat kétséggel, fájdalommal, félelemmel telítetté válik.
 
Mint pszichológus gyógyító munkámat a következő elvek mentén végzem: az élet tisztelete, az emberi méltóság megőrzése, a belső növekedés fontosságának hangsúlyozása, az érzelmi és kapcsolati egyensúlyok visszaállításának, elérésének segítése.

Pszichológiai vonatkozású képzettségeim

Okleveles pszichológus - Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet (2008)
Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakvizsga – Debreceni Orvostudományi Egyetem (2012)
Doktori képzés, fokozatszerzés – Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest
 
Pár- és családterapeuta - Magyar Családterápiás Egyesület
EMDR terapeuta –  Magyar EMDR Egyesület
WÉK facilitátor – Selye János Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
Katatím Imaginatív Terápiás képzés - Debrecen
PREPARE/ENRICH Tanácsadó –  Ketten Együtt házassági felkészítő és tanácsadó műhely
EFT alapképzés, Hold Me Tight/Ölelj át! csoportvezető - Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány, Budapest
 
Módszerek
Rövid dinamikus fókuszterápia
EMDR
Pár- és családterápia
Krízisintervenció
Tanácsadás
Konzultáció